Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta

Tiedote    1 / 2017

Etelä-Korpilahden ja Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunnat ovat  sulautuneet yhdeksi vesiosuuskunnaksi 1.1.2017 alkaen. Vesiosuuskunnan nimi on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta.

Vesiosuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidetään Suojakalliolla 25.2.2017 kello 15.00.  Samana päivänä, kello 14.00  alkaen pidetään myös Hyrkkölän vesiosuuskunnan viimeinen kokous, jossa päätetään tilinpäätöksestä ja lopputilityksen hyväksymisestä.

Kokousten välissä n. kello 14.30 alkaen on kakkukahvit tarjolla molempien kokouksien osanottajille. Juhlistamme  Hyrkkölän vesiosuuskunnan kymmenvuotisen toiminnan päättymistä ja uuden yhteisen Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan toiminnan alkua.

Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnalle, kuusi varsinaista ja kaksi varajäsentä.  Valittu hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä päättää toimitusjohtajan, sekä  vesilaitoksen hoitajan tehtävistä ja henkilöiden palkkaamisesta tehtäviin.

Vesiosuuskuntien hallitukset ovat kilpailuttaneet ja valinneet tilitoimiston,  sekä vakuutusyhtiön 1.1.2017 alkaen. Tilitoimiston tehtäviä hoitaa Jämsän Laskentatoimi Oy ja vakuutukset on tehty OP Pohjola yhtiöön. Vakuutus on tehty mahdollisimman kattavaksi, turvaamaan vesiosuuskunnan taloutta mahdollisten vahinkojen ja sellaisten terveydellisten haittojen sattuessa, joista vesiosuuskunta joutuisi korvausvastuuseen.

Sattuneet vesi- ja viemäriverkostojen vahingot, joissa on ihmisiä sairastunut, sekä jäänyt pitkäksi aikaa ilman puhdasta vettä, on terävöittänyt terveysviranomaisia huolehtimaan ja vaatimaan vesilaitoksilta määrätietoista paneutumista osaamiseen ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn. Vastuu on lähes sama, onko vesiosuuskunnalla omaa vedenottamoa tai ei. Vesiosuuskuntamme henkilöstö on saanut koulutusta ja opastusta terveysviranomaisilta. Lisäksi panostamme jatkuvaan koulutukseen, varsinkin vedenottamon laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.  10.1.2017  Ely - keskuksen ja kaupungin terveysviranomaiset totesivat Hietapohjan vedenottamon olevan teknisesti hyvin hoidettu, mahdollistaen laadukkaan veden toimittamisen asiakkaille.

Uuden hallituksen ja toimitusjohtajan ensimmäisinä tehtävinä on luoda koko vesiosuuskunnan osakkaille kattava ryhmätekstiviestiin perustuva nopea tiedotusjärjestelmä. Järjestelmä on ollut Hyrkkölän alueella käytössä muutaman vuoden ja todettu hyväksi, sekä edulliseksi tavaksi tavoittaa nopeasti suuri osa vesiosuuskunnan osakkaita. Suunnitelmissa on myös varustaa  lisää linjapumppaamoita sähköisellä hälytysjärjestelmällä,  jolloin tulee viesti vesiosuuskunnan puhelimeen häiriön sattuessa.
Lisäksi uudistetaan nettisivut Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnalle. Tietoa uudistukseen saakka on saatavissa edelleen hyrkkola.fi sivuston kautta.

Oheisena on sulautumispäätöksen mukainen osuusmaksun korotuslasku, jolla kaikkien jäsenten osuusmaksu vahvistuu  100  euron suuruiseksi. (Ei koske Hyrkkölän alueen jäsenistöä. ) Maksu tulee suorittaa 31.3.2017 mennessä, jotta jäsenyys vesiosuuskunnassa on virallista.

Alustavan suunnitelman mukaan kaikkien vesimittareiden lukemat ilmoitetaan 30. 6. 2017 tilanteen mukaan,  siihen saakka vesi- ja jätevesimaksut peritään nykyisen hinnoittelun mukaisesti.  Suunnitelmissa on mittarilukemien ilmoittaminen vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, mutta alkuun voi tarvittaessa käyttää perinteistä tekstiviestiä, tai tarvittaessa puhelinilmoitusta.  Ilmoitusmallista tiedotetaan osakkaille  tarkemmin, ennen lukemien ilmoittamista.

Vesiosuuskunnan talousnäkymät näyttävät hyviltä. Vedenottamon rakentamiseen otettua korkeakorkoista  lainaa maksetaan pois vesiosuuskunnan pääomilla, eikä  aiemmin suunniteltua lisäliittymämaksua tarvitse osakkailta periä. Oma vedenottamo on tulevina vuosina merkittävä taloudellinen etu osakkaillemme.

Tervetuloa vesiosuuskuntamme vuosikokoukseen!