Veden laatu

Tutkimustulokset Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vedenottamolta:

 

Veden laadun mittaustulokset
Suure Tulos Yksikkö
23.9.2019, Verkosto; Kurjenniementie 31, Korpilahti  testausseloste-2019-10_02.pdf  
E.coli 0 MPN/100ml
Koliformiset bakteerit 0 MPN/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C) 27 pmy/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (36°C) 1 pmy/100ml
Ulkonäkö Kirkas  
Haju Ei todettu  
Maku Ei todettu  
pH 7,4  
Väriluku < 5 mg/l PT
Sähkönjohtavuus, 25°C 109 μS/cm
Sameus < 0,80 NTU
Ammonium 0,007 mg/l
Rauta < 10 μg/l
Mangaani < 1 μg/l
Lausunto Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).
     
21. toukokuuta 2019, Hietapohjan vedenottamo, lähtevä:  testausseloste_2019_05_21.pdf  
E.coli 0 MPN/100ml
Koliformiset bakteerit 0 MPN/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C) 0 pmy/100ml
Heterotrofinen pesäkeluku (36°C) 0 pmy/100ml
Ulkonäkö Kirkas  
 Lausunto Vesinäyte oli tutkitulta osin hyvää talousvettä (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015).
     
7. joulukuuta 2018, Maahinkyläntie 62:  Tutkimustodistus 2018_00031075_Suomi.pdf  
Sameus < 0,10 FTU
Sähkönjohtavuus, 25°C 118 μS/cm
Alkaliniteetti 1,1 mmol/l
pH-arvo, 25°C 7,4  
Väriluku < 5 mg Pt/l
Haju Hajuton  
Maku Mauton  
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h) 0 pmy/100ml
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Ammonium < 0,006 mg/l
Rauta 19 μg/l
Mangaani < 2 μg/l
 Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
     
6. kesäkuuta 2018, Kiviöniementie 328:  Tutkimustodistus 00013034_Suomi.pdf  
Sameus 0,16 FTU
Sähkönjohtavuus, 25°C 111 μS/cm
Alkaliniteetti 0,91 mmol/l
pH-arvo, 25°C 7,2  
Väriluku < 5 mg Pt/l
Haju Hajuton  
Maku Mauton  
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h) 120 pmy/100ml
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Ammonium < 0,004 mg/l
Rauta 13 μg/l
Mangaani < 2 μg/l
 Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltävien mikrobien pesäkemäärä on korkeahko.
     
8. joulukuuta 2017, Hyrkköläntie 554:  Tutkimustodistus_Hyrkköläntie_554__8.12.2017.pdf  
Happi, liuk. 10,3 mg/l
Sameus 0,16 FTU
Sähkönjohtavuus, 25°C 123 μS/cm
pH-arvo, 25°C 7,3  
Väriluku < 5 mg Pt/l
CODMn < 0,5 mg/l
Haju Hajuton  
Maku Mauton  
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h) 0 pmy/100ml
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Enterokokit (36°C 2 vrk) 0 pmy/100ml
Ammonium < 0,004 mg/l
Nitraatti 0,87 mg/l
Nitriitti < 0,002 mg/l
Fluoridi 0,060 mg/l
Kloridi 2,1 mg/l
Sulfaatti 3,9 mg/l
Alumiini 1,9 μg/l
Arseeni 0,12 μg/l
Kadmium < 0,01 μg/l
Kromi < 3 μg/l
Kupari 0,018 mg/l
Rauta 0,007 mg/l
Elohopea < 0,05 μg/l
Mangaani < 0,002 mg/l
Natrium 3,4 mg/l
Nikkeli < 3 μg/l
Lyijy 0,11 μg/l
 Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
     
     
     
8. joulukuuta 2017, Hietapohja:  Tutkimustodistus_Hietapohja_8.12.2017.pdf  
Happi, liuk. 8,2 mg/l
Sameus 0,13 FTU
Sähkönjohtavuus, 25°C 56 μS/cm
Alkaliniteetti 0,35 mmol/l
pH-arvo, 25°C 6,6  
Väriluku < 5 mg Pt/l
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Enterokokit (36°C 2 vrk) 0 pmy/100ml
Kokonaiskovuus 0,17 mmol/l
KMnO4-luku < 2 mg/l
Hiilidioksidi, vapaa 24 mg/l
Rauta < 0,005 mg/l
Mangaani 0,036 mg/l
   
     
17. toukokuuta 2017:  00011391_Suomi.pdf  
Sameus 0,10 FTU
Sähkönjohtavuus, 25°C 101 μS/cm
Alkaliniteetti 0,81 mmol/l
pH-arvo, 25°C 7,2  
Väriluku < 5,000 mg Pt/l

Haju

hajuton  
Maku mauton  
Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h) 0 pmy/ml
Koliformiset bakteerit 37°C 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Ammonium < 0,004 mg/l
Rauta 0,005 mg/l
Mangaani < 0,002 mg/l
Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
   
     
9. joulukuuta 2016:  2016-32748-1.pdf  
Sameus 0,13 FTU

Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h)

6 pmy/ml
Heterotrofinen pesäkeluku (36°C, 48h) 0 pmy/ml
Koliformiset bakteerit 37°C 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Enterokokit (36°C 2 vrk) 0 pmy/100ml
KMnO4-luku < 2 mg/l
Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
   
     
29. syyskuuta 2016:

2016-26021-1.pdf

2016-26017-1.pdf

2016-26016-1.pdf

 

Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h)

17 pmy/ml
Heterotrofinen pesäkeluku (36°C, 48h) 3 pmy/ml
Koliformiset bakteerit 37°C 0 pmy/100ml
E. coli 0 pmy/100ml
Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset.
   
     
23. toukokuuta 2016:  2016-03294-01.pdf  
Escherichia coli 0 pmy/100ml
Koliformiset bakteerit 37°C 0 pmy/100ml
Viljeltävien mikrobien pesäkemäärä 37°C 0 pmy/ml
Viljeltävien mikrobien pesäkemäärä 22°C >300 pmy/ml
Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan näyte täyttää talousvesiasetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Viljeltävien mikrobien pesäkemäärä 22 °C:ssa on kuitenkin korkeahko. Epätavallisen korkeana pitoisuutena pidetään tavallisesti > 100 pmy/ml.
 
22. helmikuuta 2016:  2016-01215-01.pdf  
     
Escherichia coli 0 pmy/100ml
Koliformiset bakteerit 37°C 0 pmy/100ml
Viljeltävien mikrobien pesäkemäärä 22°C >300 pmy/ml
Haju moitteeton  
Maku moitteeton  
Sameus 0.13 FTU
Väriluku, Pt <2.5 mg/l
pH (25°C) 7,7 ± 0.1 pH
Sähkönjohtavuus kompensoituna 25°C 86 µS/cm
Rauta, Fe 0.017 mg/l
Mangaani, Mn <0.002 mg/l
Ammonium, NH4 <0.003 mg/l
Kokonaiskovuus 0.35 mol/l
Lausunto Tutkituilta ominaisuuksiltaan vesi täyttää talousveden terveydelliset laatuvaatimukset. Viljeltävien mikrobien pesäkemäärän merkityksen arviointi edellyttää tietoa kohteen aiemmista tuloksista. Arviointiperuste: STM:n asetus 1352/2015.