Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112! Hätätilanteessa on tärkeintä muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisimman nopeasti, jotta apu saadaan pikaisesti perille. Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Tulipalo on nopea. Tulipalossa syntyy valtavasti kuumaa savua ja se on tappavaa. Tulipalossa on pimeää. On tärkeätä tietää, että oikealla toiminnalla ensimmäisten minuuttien aikana ennen palokunnan saapumista voidaan pelastaa ihmishenkiä ja rakennuksia tulelta. Toimi tulipalon sytyttyä nopeasti ja tehokkaasti.

Kun poliisi saapuu paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja sen organisoinnista. Yleisestä hätätilanteesta varoitetaan yleisellä vaaramerkillä. Lisätietoja varoituksen syystä annetaan radiossa.

Häiriötilanteessa tiedustelut ja ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa vesiosuuskunnan vikapalvelunumeroon:

 • Vesiosuuskunta p. 040 1761535 tai Raimo Järvinen 0400 540468.
 • Mikäli näihin ei saa yhteyttä niin varanumerot ovat:
  Sakari Suokas 050 5299486 tai Janne Raivio 0400 547302.

 

Toiminta liikenneonnettomuuspaikalla

Pelasta

 • Pelasta loukkaantuneet välittömästä hengenvaarasta
 • Vedä potilasta maata pitkin vaatteista
 • Älä liikuttele potilaita turhaan

Estä lisäonnettomuudet

 • Varoita muuta liikennettä, hätävilkut, varoituskolmiot
 • Pysäytä onnettomuusajoneuvojen moottorit
 • Huolehdi että auttajat ja autettavat pysyvät tien sivussa
 • Varo laukeamattomia turvalaitteita

Tee hätäilmoitus

 • Soita numeroon 112

Rauhoita potilaita ja anna vammojen mukaista ensiapua

 • Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet
 • Tyrehdytä runsas verenvuoto
 • Tajuton potilas kylkiasentoon

Opasta

 • Opasta auttajat onnettomuuspaikalle


Toim​inta tulipalon sattuessa

Pelasta

 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat

Sammuta

 • Yritä sammuttamista, kun palo on vielä hallittavissa
 • Vältä savun hengittämistä
 • Pysy matalana. Savu tainnuttaa nopeasti
 • Älä sammuta vedellä rasvapaloa

Rajoita

 • Rajoita paloa, jos alkusammutus ei onnistunut
 • Kerrostalossa sulje porrashuoneeseen johtavat ovet. Älä vaaranna henkeäsi

Hälytä 112

  • Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta, palotilan ulkopuolelta
  • Opasta hälytetty apu paikalle

Lähes jokainen tulipalo on sammutettavissa heti palon sytyttyä. Hanki kotiisi alkusammutusvälineet ja opettele alkusammutus taitoja.