Vesimittareiden luenta.

Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.  

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa; vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä p. 040 176 1535, sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy tämän kirjeen osoitetarrasta, tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Vesiosuuskunnan hallituksen päätöksellä, sellaisten kiinteistöjen, joilla on useita mittareita, esim. alamittaus jätevedelle, lähetetään erillinen kulutuslasku jokaisesta vesimittarista. Virheitten mahdollisuus vähenee ja on helpompi seurata kulutusta, sekä varmistua laskutuksen oikeellisuudesta. Mahdollinen mittareiden etäluenta tulevaisuudessa, ei mahdollista nykyistä käytäntöä.

Vesimittarit.

Vesiosuuskunnan toimesta jatketaan koronan johdosta kesken jääneitä vesimittareiden tarkistuksia. Kohteena ovat pitkään käytössä olleet mittarit, joiden mittaustarkkuutta selvitetään, näin saadaan tietoa mittareiden vaihtamisten tarpeellisuudesta. Mahdollista on siirtyä etäluettaviin mittareihin, jolloin lukema siirtyy sähköisesti vesiosuuskunnalle.

Ryhmätekstiviesti osakkaille.

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa, tiedotteita, tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli et ole saanut viestiä aiemmin, niin ilmoita numero, tai jos numerosi muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Veden laatu ja vesisulut.

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. Onkin suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesä-asuntojen vesisulku avataan, tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki-, tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, ettei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät.

Vesiosuuskuntien toimintaa tarkastellaan valtiovallan taholta entistä kriittisemmin. Myös Eu:n taholta tulevat määräykset velvoittavat varsinkin omia vedenottamoita omaavilta vesiosuuskunnilta entistä enemmän panostamista henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen varmistamiseen. Toimenpiteet tulevat vääjäämättä lisäämään kustannuksia, jotta vedentuotanto voi toimia määräysten mukaisesti ja laadukkaasti.

Vesiosuuskuntamme talous on kunnossa ja olemme pystyneet hieman lisäämään pääomaa varautumiseksi mahdollisiin vedenottamon ja jätevesiverkoston korjauksiin. Varsinkin jäteveden linjapumppaamoissa alkaa ilmetä huoltotarvetta pumppujen ja muidenkin teknisten rakenteiden osalta.

Alvalle maksettava jätevesimaksu nousi tämän vuoden alusta n. 10 %. Hinnannousuun varauduttiin jo viime vuonna, joten nyt ei tule muutoksia, joten hinnasto 1.7.2020 on edelleen voimassa. Perusmaksu pysyy myös edelleen samana.

Kiitos aktiivisille osakkaille.

Vesiosuuskunta kiittää kaikkia osakkaitamme, jotka nopeasti ilmoitatte mahdollisista häiriöistä vikapäivystykseen. Näin mahdolliset viat saadaan nopeammin korjattua ja kustannukset vähenee.

Hinnasto    1.7.2020     sis. alv 24%

Veden hinta           1.7.2020-            2,11 / m3
Jäteveden hinta       1.7.2020-            3,91 / m3
Perusmaksu              v. 2020                241,80 €
Laskutuslisä                    5,00 €
Viivästyskorko                                           8 %
Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                  30,00 €/kerta
Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.   
Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.  

 

Hinnasto    1.7.2020     sis. alv 24%

Veden hinta              1.7.2020-            2,11 / m3

Jäteveden hinta       1.7.2020-            3,91 / m3

Perusmaksu              v. 2020                241,80 €

Laskutuslisä                                                 5,00 €

Viivästyskorko                                           8 %

Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely                  30,00 €/kerta

Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.  

Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                       50,00 € / tunti + km kulut.

Tiedä  tai  veikkaa  vesiasiat!

Oikeat vastaukset ja voittajat!

 1. Mihin päivämäärään mennessä tulee vesimittarin lukema viimeistään ilmoittaa vuosittain vesiosuuskunnalle?

  X.  1.7.
                               

 2. Etelä-Korpilahden Vesiosuuskunnan  vedenhinta  tällä hetkellä   1 / m3   sis. alv. 24%

  X.   2,11 €

 3. Mitä näistä saat laittaa viemäriin?

  1.  WC-paperia

 4. Kuinka paljon on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen mitta?

  2.   n. 72000 m

 5. Kuinka paljon on veden pudotuskorkeus Hietapohjan vedenottamolta – Päijänteeseen?

  X.   n. 39 m

 6. Kuinka paljon Suomessa on vesiosuuskuntia / vesilaitoksia?

  2.  n. 1500

 7. Kenelle ilmoitat, jos jätevesipumppaamossa palaa punainen valo?

  2.   Vesiosuuskunnan vikapäivystykseen

 8. Kuinka paljon vesiosuuskunnassamme on jäseniä?

  X. n. 230                                          

 9. Kuinka paljon vesiosuuskunnallamme on velkaa?

  1.  0,00 € 

 10. Kuinka paljon vesiosuuskuntamme kulutti sähköä v. 2019?

  X. n. 55000 kWh

 

Koski-Baarin, Puutarha Suokukan, tai Haanpään Alpakkatilan lahjakortin saajat:

Jutta Markkanen, Tuula Liukko, Hannu Lappalainen, Raimo Bister, Jukka Pitkänen ja Jari Pesonen.

 

 

Kiitos osallistujille ja Onnea voittajille!

 

 

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta Tiedote 1 / 2019

Vesimittareiden luenta


Vesimittarit luetaan vuosittain kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa; vesiosuuskunnan nettisivujen kautta, tekstiviestillä p. 040 176 1535, sähköpostilla tai kirjeellä. Ilmoituksessa tulee olla asiakasnumero, joka löytyy tämän kirjeen osoitetarrasta, tai vesilaskusta. Useamman mittarin osakkaan on helpointa ilmoittaa mittareiden lukemat sähköpostilla.

Jätevesipumppaamot

Mikäli huomataan, että jätevesipumppaamoissa palaa punainen valo, tai joissakin uudemmissa myös vihreä valo, joka ei parin minuutin kuluessa sammu, niin ilmoitus vesiosuuskunnan vikapäivystykseen. KIITOS!

Huoltotöitä kiinteistöillä tekevillä vesiosuuskunnan työntekijöillä on pääsääntöisesti päällään keltainen takki tai liivi. Selkäpuolella on teksti www.ek-vok.fi

Ryhmätekstiviesti osakkaille.

Vesiosuuskunta ilmoittaa tekstiviestillä niille osakkaille joiden matkapuhelinnumero on vesiosuuskunnan tiedossa mahdollisista muutoksista vedenlaadussa, tai häiriöistä vesi- ja jätevesiverkossa. Mikäli viestiä ei haluta, tai numero muuttuu, niin ilmoitus vesiosuuskunnalle. KIITOS!

Vesiosuuskuntien koulutuspäivä ja harjoitus

Keski-Suomessa järjestetään vesiosuuskuntien hallinnoille ja työntekijöille tarkoitettua koulutusta kahden vuoden aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Vesi-Ipa hankkeen myötä.
Osana koulutusta, vesiosuuskuntamme on mukana järjestämässä häiriötilanneharjoituksen 8.6.2019 jossa, yhdessä viranomaisten kanssa harjoitellaan menettelyä, jos vaikka juomavesi pääsee saastumaan putkien rikkoutumisen seurauksena.
Koulutuksen maastokohteet ovat Hyrkkölän toiminta-alueen vesimittarikaivo Lautakontiellä, sekä vesiosuuskuntamme vedenottamo Leustuntiellä.
Koulutukseen on kutsuttu Jyväskylän johtavan terveysviranomaisen hallinnoivan alueen yhdeksän kunnan vesiosuuskunnat.

Veden laatu ja vesisulut

Jos puhdasta vettä ei ole pitkään aikaan kiinteistöllä käytetty, niin pitkään putkistoissa seisoneessa vedessä voi alkuun olla maku- tai hajuhaittoja. Onkin suotavaa, että vettä juoksutetaan reilusti, jotta putkistoon tulee uutta raikasta vettä verkostosta.

Kun ulkona oleva kesä-asuntojen vesisulku avataan, tai suljetaan, niin se kierretään aina täysin auki-, tai kiinniasentoon. Ei kuitenkaan liian kireälle, vaan hieman löysäten, ettei sulkuventtiili juutu kiinni.

Tulevaisuuden näkymät

Vesiosuuskuntamme talous on vahvistunut vuoden 2018 aikana suunnitellun mukaisesti. Vedenottamon rakentamiseen otettu 20 osakkaan takaama laina on maksettu kokonaan pois helmikuussa 2019.

Sähkökustannusten nousu lisää kuluja varsinkin jäteveden siirrossa. Myös jätevesipumppaamojen huoltotarve pikkuhiljaa lisääntyy, sekä odotettavissa on jätevedestä maksettavan hinnan nouseminen.

Näihin kustannuksiin varaudutaan jätevesimaksun ja perusmaksun maltillisella korotuksella. Sen sijaan puhtaan veden hintaa saadaan hiukan alennettua.

Hinnasto 1.7.2019 sis. alv 24%

Veden hinta 1.7.2019- 1,86 / m3
Jäteveden hinta 1.7.2019- 3,47 / m3
Perusmaksu v. 2019 217,00 €
Laskutuslisä 5,00 €
Viivästyskorko 8 %
Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely 30,00 €/kerta
Vesimittarilukeman tarkistuskäynti 50,00 € + km kulut.
Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ 50,00 € / tunti + km kulut.

 


Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta Y-tunnus 1656161-1 Vikapäivystys: 050 326 6840
41800 Korpilahti Hyrkköläntie 554 040 176 1535
Toimitusjohtaja p . 040 176 1535 040 723 8616 Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 040 054 0468
Nettisivut www.ek-vok.fi
Tilitoimisto Jämsän Laskentatoimi Oy p. 020 790 2862 Vesiosuuskunnan pj. Markku Levaniemi p. 040 723 8616

Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta, tiedote 1 / 2020

Vuosikokous

Vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt siirtää osuuskunnan vuosikokouksen myöhempään ajankohtaan koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten johdosta. Kokous pidetään viimeistään syyskuussa, joka on lain mukainen takaraja nykytilanteessa.

Kokouksesta tulee kutsu kirjeellä, kun ajankohta on kokoontumisrajoitusten perusteella turvallinen.

Vesimittareiden lukemailmoitukset

Vesimittarit luetaan normaalisti, kesäkuun aikana, viimeinen ilmoituspäivä on 1.7.

Ilmoitus tekstiviestillä p. 040 176 1535, tai sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tai vesiosuuskunnan nettisivujen linkin kautta. Vesiosuuskunta ei kuittaa saatua lukematietoa lähettäjälle.

Hallituksen vahvistama hinnasto 1.7.2020 alkaen.

Hinnasto   1.7.2020 alk.   sis. alv 24%                                                                                                                               

Veden hinta                                                            2,11 m3
Jäteveden hinta                                                       3,91 m3
Perusmaksu              v. 2020                                241,80 €
Laskutuslisä                                                           5,00 €
Viivästyskorko                                                             8 %                                                                                                                                  

Vesimittarin lukeman ilmoittamatta jättäminen, uusintakysely 30,00 €/kerta

Vesimittarilukeman tarkistuskäynti                          50,00 € + km kulut.

Muu vesiosuuskunnalle kuulumaton työ                   50,00 € / tunti + km kulut.

Viemäriverkoston käyttö

Kuluneen kevään aikana on eripuolilla Suomea tapahtunut useita jätevesiverkoston ja jätevesipumppujen tukkeutumisia. Syyksi on useinkin todettu ns. hygieniapyyhkeiden laittaminen wc-pöntön kautta viemäriverkostoon. Pyyhkeet ovat senlaatuisia, ettei jätevesipumppu pysty niitä aina hajottamaan ja näin ollen viemäriverkosto voi tukkeutua. Tulee myös välttää rasvojen joutumista verkostoon. Rasvainen pannu tai kattila olisi hyvä pyyhkiä paperilla ennen pesua, näin voimme välttyä isoiltakin huoltotöiltä.   Kiitos!

Vesiosuuskunnan hallitus.


Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta Y-tunnus 1656161-1 Vikapäivystys: 050 326 6840
41800 Korpilahti Hyrkköläntie 554 040 176 1535
Toimitusjohtaja p . 040 176 1535 040 723 8616 Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 040 054 0468
Nettisivut www.ek-vok.fi
Tilitoimisto Jämsän Laskentatoimi Oy p. 020 790 2862 Vesiosuuskunnan pj. Markku Levaniemi p. 040 723 8616

KOKOUSKUTSU

Aika 14.6.2019 kello 18:00

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkistus kello 17:30 alkaen

Paikka Nelospirtti Lautakontie 21 41800 Korpilahti

 

Kokouskutsut on lähetetty jäsenille kirjeitse  30.5.2019.

 

Tervetuloa!