Osakkaalle

Osuuskuntatoiminta ei ole juridiikkaa, taloutta tai tekniikkaa, vaan yhteisöllistä toimintaa lakien ja sääntöjen asettamissa raameissa. Raameissa voi liikkua ylös tai alas; vasemmalle tai oikealle; eteen tai taakse. Osuuskuntakokouksella on aina viime kädessä valta päättää osuuskunnan asioista itsenäisesti – osakkaat päättävät osuuskunnan suunnan – etenkin ollessaan yksimielisiä.

Jotta tuntuma oman yrityksensä toimintaan säilyisi, olisi tärkeää, että osakkaat osallistuisivat osuuskuntakokouksiin mahdollisimman suurella joukolla ja olisivat valmiit kantamaan myös hallitusvastuuta.

Jokaisen osakkaan tulisi kuitenkin valmistautua osallistumaan tarvittaessa osuuskunnan toimintaan muutenkin. Esimerkiksi poikkeustilanteissa osakkaiden yhteistyö korostuu; kaikkien olisi osallistuttava hätätyöhön mahdollisuuksiensa rajoissa tiedonkulun varmistamiseen, veden jakeluun, kuljettamiseen jne.
Myös häiriötilanteiden ja ilkivallan tarkkailussa osakkaiden yhteistyö sekä palaute toiminnan ja palvelun laadusta on tarpeen.

Osakkaan vastuu

Vesiosuuskunnan sääntöjen 8§:n mukaan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista ja muista veloista.

Osakkaan velvollisuudet

Vesiosuuskunnan sääntöjen 10§:n mukaan jäsen on velvollinen;

  1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
  2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä
  3. luovuttamaan korvauksetta maata jäsenten kiinteistöön johtavien johtolinjojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
  4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3 kohdassa mainittuja johtolinjoja
  5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkostoon liitetyt johdot