Veden laatu

Tutkimustulokset Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vedenottamolta:

 

Veden laadun mittaustulokset
Näyte Tulos
22.03.2024
1) Vedenottamo-raakavesi
2) Vedenottamo-lähtevä vesi
3) Runkolinja-Saalahdenrantatie 24, Saakoski
 Testausseloste_2024_03_22.pdf
Lausunto 2) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
3) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
   
17.10.2023
1) Vedenottamo-raakavesi
2) Vedenottamo-lähtevä vesi
3) Vedenottamo-lähtevä vesi mikrobiol.
4) Runkolinja-Levasalmentie 72
5) Runkolinja-Levasalmentie 72 mikrobiol
 Testausseloste_2023_10_17.pdf
Lausunto 2) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
3) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet, lukuun ottamatta pesäkelukua. Laatutavoite: Pesäkeluvussa ei epätavallisia muutoksia.
4) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
5) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
   
13.6.2023
1) Nuorlahdentie 232
2) Nuorlahdentie 232, juoksuttamaton
3) Hietapohjan vedenottamo, lähtevä vesi
4) Hietapohjan vedenottamo, raakavesi
 Testausseloste_2023_06_13.pdf
Lausunto 1) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
2) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
3) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
4) Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.
   
19.12.2022
1) Hietapohjan vedenottamon lähtevä vesi
2) Saakoskentie 43
 Etelä-Korpilahden_VOK_29.12.2022.pdf
23.6.2022
Maahikyläntie 62
 Etelä-Korpilahden_VOK_15.6.2022.pdf
10.1.2022
Saalahdentie 349
 Testausseloste_2022_01_10.pdf
24.11.2021
Radioaktiivisuuden määritys vesinäytteestäHietapohjan vedenottamo, lähtevä vesi
 Radioaktiivisuuden_maaritys_2021_11_24.pdf
5.4.2021
Hietapohjan vo K1, Pohjavesi; Hyrkköläntie 544, Korpilahti
 Testausseloste_2021_04_05.pdf
3.5.2021
Hietapohjan verkostovesi; Hyrkköläntie 544, Korpilahti
 2020-11-Seloste_20-31022-2_liitteineen.pdf
27.5.2020
1. Verkostovesi; Saakoskentie 43, 41800 Korpilahti
2. Lähtevä vesi; Hietapohjan vedenottamo Korpilahti
 testausseloste_2020_06_02.pdf
23.9.2019, Verkosto; Kurjenniementie 31, Korpilahti  testausseloste-2019-10_02.pdf
21. toukokuuta 2019, Hietapohjan vedenottamo, lähtevä:  testausseloste_2019_05_21.pdf
7. joulukuuta 2018, Maahinkyläntie 62:  Tutkimustodistus 2018_00031075_Suomi.pdf
6. kesäkuuta 2018, Kiviöniementie 328:  Tutkimustodistus 00013034_Suomi.pdf
8. joulukuuta 2017, Hyrkköläntie 554:  Tutkimustodistus_Hyrkköläntie_554__8.12.2017.pdf
8. joulukuuta 2017, Hietapohja:  Tutkimustodistus_Hietapohja_8.12.2017.pdf
17. toukokuuta 2017:  00011391_Suomi.pdf
9. joulukuuta 2016:  2016-32748-1.pdf
29. syyskuuta 2016:

2016-26021-1.pdf

2016-26017-1.pdf

2016-26016-1.pdf

23. toukokuuta 2016:  2016-03294-01.pdf
22. helmikuuta 2016:  2016-01215-01.pdf