Vesiosuuskunnan varsinainen kokous

 Osuuskunnan jäsenet päättävät osuuskunnan asioista varsinaisessa kokouksessaan. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan sääntöjen 12:n mukaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten laskijoina

2) todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastajan kertomus edelliseltä tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

6) päätetään ylijäämän käyttämisestä

7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin-  tarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiot

8) valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

9) valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja yksi varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

10) esitellään hallituksen talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.