Liittyminen vesiosuuskuntaan

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen verkkoon. Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty. Jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

Liittyäksesi osuuskuntaan ota yhteys osuuskunnan toimitusjohtajaan, puh 040 1761535.

Kustannukset

Jäsenmaksu ja liittymämaksu

Kulloinkin voimassa oleva jäsenmaksu ja liittymämaksu löytyvät Hinnasto-sivulta.

Muut kulut liittymää tehdessä

Vesiosuuskunta laskuttaa kiinteistön omistajaa tarvikkeista, kuten sähköjohto pumppaamolle, mahdolliset lisäputket, tarvittavat eristeet tms.  kiinteistön omistajan omalla vastuualueella tarvittava tarvike. Samoin laskutetaan  itsetyhjentyvän ja tavallisen sulkuventiilin välinen hintaero.  Itsetyhjentävä venttiili laskee suljettaessa veden pois putkistosta, estäen näin jäätymisvaurion. Tämä on tarpeellinen talvella kylmillään olevilla kesämökeillä.

Kotitalousvähennys

Putkitöistä, sähkötöistä ja mahdollisesta kaivutyöstä erikseen maksettava työosuuden korvaus on kotitalousvähennyskelpoista verotuksessa.  Vesiosuuskunnalle maksettavat maksut ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.

Kiinteistön omistajan vaihdos

Ohjeita kiinteistön omistajavaihdosten osalta on koottu sivulle Kiinteistön omistajavaihdos.