Tiedä  tai  veikkaa  vesiasiat!

Oikeat vastaukset ja voittajat!

 1. Mihin päivämäärään mennessä tulee vesimittarin lukema viimeistään ilmoittaa vuosittain vesiosuuskunnalle?

  X.  1.7.
                               

 2. Etelä-Korpilahden Vesiosuuskunnan  vedenhinta  tällä hetkellä   1 / m3   sis. alv. 24%

  X.   2,11 €

 3. Mitä näistä saat laittaa viemäriin?

  1.  WC-paperia

 4. Kuinka paljon on Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiverkostojen mitta?

  2.   n. 72000 m

 5. Kuinka paljon on veden pudotuskorkeus Hietapohjan vedenottamolta – Päijänteeseen?

  X.   n. 39 m

 6. Kuinka paljon Suomessa on vesiosuuskuntia / vesilaitoksia?

  2.  n. 1500

 7. Kenelle ilmoitat, jos jätevesipumppaamossa palaa punainen valo?

  2.   Vesiosuuskunnan vikapäivystykseen

 8. Kuinka paljon vesiosuuskunnassamme on jäseniä?

  X. n. 230                                          

 9. Kuinka paljon vesiosuuskunnallamme on velkaa?

  1.  0,00 € 

 10. Kuinka paljon vesiosuuskuntamme kulutti sähköä v. 2019?

  X. n. 55000 kWh

 

Koski-Baarin, Puutarha Suokukan, tai Haanpään Alpakkatilan lahjakortin saajat:

Jutta Markkanen, Tuula Liukko, Hannu Lappalainen, Raimo Bister, Jukka Pitkänen ja Jari Pesonen.

 

 

Kiitos osallistujille ja Onnea voittajille!